HARMONOGRAM

VÝVOZU  SEPAROVANÉHO  ODPADU

( papier, plasty, plechovky )

 

 

 

12.  JANUÁR 2018         ( piatok ) 

9.  FEBRUÁR  2018      ( piatok ) 

23.  MAREC  2018          ( piatok ) 

20.  APRÍL  2018          ( piatok ) 

18.  MÁJ  2018               ( piatok )

15.  JÚN  2018               ( piatok ) 

13.  JÚL  2018                ( piatok )

24.  AUGUST  2018        ( piatok ) 

21.  SEPTEMBER  2018  ( piatok ) 

19.  OKTÓBER  2018      ( piatok ) 

16.  NOVEMBER  2018   ( piatok ) 

14.  DECEMBER  2018    ( piatok )