HARMONOGRAM

VÝVOZU  SEPAROVANÉHO  ODPADU

( papier, plasty, plechovky )

 

 

 

11. JANUÁR 2019          ( piatok )

08. FEBRUÁR 2019       ( piatok )

 22. MAREC 2019            ( piatok )

  19. APRÍL 2019              ( piatok )

    17. MÁJ 2019                   ( piatok )

   28. JÚN 2019                  ( piatok )

   26. JÚL 2019                  ( piatok )

  23. AUGUST 2019          ( piatok )

20. SEPTEMBER 2019 ( piatok )

  18. OKTÓBER 2019       ( piatok )

15. NOVEMBER 2019  ( piatok )

13. DECEMBER 2019  ( piatok )