HARMONOGRAM

VÝVOZU  SEPAROVANÉHO  ODPADU

( papier, plasty, plechovky )

 

 

 

29.  JANUÁR 2016         ( piatok )  - Mepos

19.  FEBRUÁR  2016      ( piatok )  - obec

25.  MAREC  2016          ( piatok )  -  Mepos

15.  APRÍL  2016           ( piatok )  - obec

20.  MÁJ  2016               ( piatok )  - Mepos

17.  JÚN  2016               ( piatok )  - obec

29.  JÚL  2016                ( piatok )  - Mepos

19.  AUGUST  2016        ( piatok )  - obec

23.  SEPTEMBER  2016  ( piatok )  - Mepos

14.  OKTÓBER  2016      ( piatok )  - obec

18.  NOVEMBER  2016   ( piatok )  - Mepos

16.  DECEMBER  2016    ( piatok )  - obec