H A R M O N O G R A M     V Ý V O Z U   

KUKA  NÁDOB NA ROK 2018

KOMUNÁLNY ODPAD

 

 

  3.  Január  2018         ( streda )

17.  Január  2018         ( streda )

  31.  Január  2018       ( streda )

14.  Február  2018       ( streda )

 28.  Február  2018        ( streda )

14.  Marec  2018         ( streda )

  28. Marec 2018            ( streda )

11.  Apríl  2018            ( streda )

25. Apríľ  2018            ( streda )

9.  Máj  2018              ( streda )

23.  Máj  2018              ( streda )

   6.  Jún  2018               ( streda )

20.  Jún  2018               ( streda )

   4.  Júl  2018                (  streda )

18.  Júl  2018               ( streda )

  1.  August  2018         ( streda )

15.  August  2018         ( streda

29.  August  2018        ( streda )

12.  September  2018   ( streda )

26.  September  2018   ( streda )

10.  Október  2018       ( streda )

24.  Október  2018       ( streda )

7.  November  2018    ( streda )

21.  November  2018    ( streda )

  5.  December  2018    ( streda )

19.  December  2018   ( streda )