H A R M O N O G R A M     V Ý V O Z U   

KUKA  NÁDOB NA ROK 2019

KOMUNÁLNY ODPAD

 

 

HARMONOGRAM   VÝVOZU KUKA NÁDOB

              02. Január 2019       ( streda )

                      16. Január 2019        ( streda)

                      30. Január 2019         ( streda )

                      13. Február 2019       ( streda )

                      27. Február 2019       ( streda )

                      13. Marec 2019        ( streda )

                      27. Marec 2019          ( streda )

                      10. Apríl 2019           ( streda )

                      24. Apríl 2019        ( streda )

                      08. Máj 2019              ( streda )

                      22. Máj 2019             ( streda )

                      05. Jún 2019            ( streda )

                      19. Jún 2019             ( streda )

                      03. Júl 2019               ( streda )

                      17. Júl 2019             ( streda )

                      31. Júl 2019               ( streda )

                      14. August 2019       ( streda )

                      28. August 2019         ( streda )

                      11. September 2019  ( streda )

                      25. September 2019  ( streda )                   

                      09. Október 2019     ( streda )

                      23. Október 2019      ( streda )

                      06. November 2019   ( streda )

                      20. November 2019  ( streda )

                      04. December 2019  ( streda )

                      18. December 2019   ( streda )