T U H Á R

OBEC  TUHÁR

Tuhár 56, 985 12 Tuhár, okres Lučenec 

 

HARMONOGRAM   VÝVOZU   KUKA  NÁDOB 

  6.  Január  2016         ( streda )

20.  Január  2016         ( streda )

  3.  Február  2016       ( streda )

17.  Február  2016       ( streda )

  2.  Marec  2016          ( streda )

16.  Marec  2016         ( streda )

  30. Marec 2016            ( streda )

13.  Apríl  2016            ( streda )

27. Apríľ  2016            ( streda )

11.  Máj  2016              ( streda )

25.  Máj  2016              ( streda )

   8.  Jún  2016               ( streda )

22.  Jún  2016               ( streda )

   6.  Júl  2016                (  streda )

20.  Júl  2016               ( streda )

  3.  August  2016         ( streda )

17.  August  2016         ( streda

31.  August  2016        ( streda )

14.  September  2016   ( streda )

28.  September  2016   ( streda )

12.  Október  2016       ( streda )

26.  Október  2016       ( streda )

9.  November  2016    ( streda )

23.  November  2016    ( streda )

  7.  December  2016    ( streda )

21.  December  2016    ( streda )