Oznamy úradnej tabule obce Tuhár

      

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Návrhy VZN :  Návrhy VZN boli schválené uzneseniami obecného zastupiteľstva

 

 

      VZN č.1/2017 - VZN č.1/2017 - schválené

 

       VZN č.2/2017 - návrh vzn č.2/2017 na rok 2018

 

         VZN č.3/2017 - návrh vzn č.3/2017 na rok 2018

 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Tuhár

 

V obci Tuhár sa realizovala v decembri 2015  rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia, kde bolo vymenených a doplnených 81 kvalitných led lámp verejného osvetlenia, výložníky, káble verejného osvetlenia a rozvodná skriňa.

Tento projekt bol podporený Ministerstvom hospodárstva SR ako riadiacim orgánom pre Operačný program Konkurencia schopnosť a hospodársky rast kód výzvy KaHR-22VS-1501, na základe žiadosti o nenávratný finančný príspevok  od Obce Tuhár.

 

Výška schválenej dotácie bola 69 511,49 eur

 

Termín realizácie: 06/2015 - 12/2015

 

 

publicita informačná tabuľka

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Zvýšenie bezpečnosti občanov a majetku v obci Tuhár

 

 

Cieľom tohto projektu bolo zvýšiť bezpečnosť občanov a majetku obce Tuhár. Nainštalovali sme kamerový systém, ktorý bude zaznamenávať pohyb cudzích osôb v blízkosti obecného úradu a domu smútku ( cintorína). Celkovo je nainštalovaných 6 kamier v HD kvalite a je zabezpečené nepretržité nahrávanie.  Aktivita bola realizovaná ako prevencia pred kriminalitou a možnou škodou na majetku obce a občanov a tiež ochranu občanov. Proejkt sa realizoval v októbri 2015. 

 

Výška schválenej dotácie bola 3000,- eur

 

"Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality".

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

 

 

-  propagácia Zvýšenie bezpečnsoti občanov a majetku v obci Tuhár

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         

 

  •  

 

 

 

 

 

Sobota, 25. November 2017
08:21:02