Identifikácia verejného obstarávateľa

 

Názov: Obec Tuhár

IČO:     00 316 482

Sídlo:   Tuhár 56

           985 12 Tuhár

V zastúpení: Bc. Petrom Čemanom, starostom obce

Kontakty

tel.:          047 43 77 621

e-mail:     starosta.tuhar@gmail.com

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Súhrnná správa o zákazke s nízkou hodnotou 4.štvrťrok 2017

 

 

 

 


Štvrtok, 23. Máj 2019
19:15:21