Obecné zastupiteľstvo v Tuhári je zastupiteľský zbor obce Tuhár, zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce Tuhár na štyri roky.

Spôsob volieb do obecného zastupiteľstva je upravený v osobitnom právnom predpise.

Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa začína zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

Obecné zastupiteľstvo v Tuhári má na roky 2018-2022

5 poslancov:

 

                   Miroslav Čeman           Tuhár    71          86 hlasov - zástupca starostu

                   Anna Čemanová          Tuhár    80          98 hlasov

                      Juraj Haško                Tuhár  111          98  hlasov

                      Marian Haško             Tuhár  146          81 hlasov               

                    Václav Svorad              Tuhár   76          80 hlasov