OBECNÁ  KNIŽNICA

T  U  H  Á  R

 

Obecná knižnica sa nachádza v priestoroch Obecného úradu.K roku 2011 je zapísaných približne 3036 zväzkov.

 

          Vedúca knižnice:        Katarína Čemanová 

                             Tuhár  34

                     Tel:         047 / 4377876

 

V knižnici môžete nájsť:

 

                                - odborná literatúra pre dospelých

                                - odborná literatúra pred deti-literatúra na povinné čítanie

                                - krásna literatúra

                                - literatúra pre deti

 

Registrovaných čitateľov je 58.Knižnica je otvorená 1x mesačne ( 2 hodiny ).Najviac sú vypožičiavané rozprávky a krásna literatúra.