Dobrovoľný hasičský zbor v Tuhári bol založený 12.3.1931. Hasičský sklad bol založený v roku 1933. V roku 1975 bola vybudovaná nová požiarna zbrojnica.Predsedom dobrovoľného hasičského zboru je Ján Kralina,podpredsedom je Peter Fojtík st. a za ich starostlivého vedenia sa hasičská mládež zúčastňuje na sútažiach,kde sa dlhodobo umiestňujú na popredných priečkach.Patrónom hasičov je sv. Florián a pri tejto príležitosti v spojení s Dňom detí sa v Tuhári každoročne koná turnaj družstiev s detskými súťažami a atrakciami.

p5080181small

p5080182small