Miestne poplatky

 

 

Kopírovanie: 0,10 eur za l stranu A4

 

Prenájom sály:       Letné obdobie:  - zárobková činnosť           30,-eur/deň

                                                    - nezárobková činnosť        20,- eur/deň

 

                            Zimné obdobie:  - zárobková činnosť           60,-eur/deň

                                                    - nezárobková činnosť        30,-eur/deň

 

Požičanie obrusov: 0,50 eur/ 1 kus

 

 

Prenájom vestibulu:   Letné obdobie: 10 eur /deň

                               Zimné obdobie: 20 eur/deň

 

 

 

Dom smútku: za každý začatý deň: 3 eurá.

V deň konania pohrebu: 10eur.

 

Vyhlásenie do miestneho rozhlasu o úmrtí a životných jubileách nie je spoplatnené.