Dôležité telefónne čísla:

 

 

Integrovaný záchranný systém:   112
Zdravotníci:   155
Hasičský a záchranný zbor:   150
Polícia:  158
Obvodné odd. PZ Lovinobaňa:   43 96 333
Vodárenská spoločnosť:   43 28 996
Plynárenská spoločnosť:   0850 11 17 27 - poruchy
SSE:   0850 11 14 68,    0800 159 000 - poruchy
Telekomunikácie:   0800 12 34 56,    12 129 - poruchy
Pošta v Tuhári:   +421 47 76 23
CBA v Tuhári - potraviny:   +421 47 437 76 27