Samospráva

tuhar letecká

 

 

                                                   Banskobystrický kraj

                                                             Novohrad

                                                     Mikroregión Javor

 

                                                     Obecný úrad Tuhár

                                                            Tuhár č. 56

                                                         985 12 TUHÁR 

 

                                                       IČO:        316 482

                                                                           DIČ:     202 125 1034

                                      Ban. spojenie IBAN:   SK79 5600 0000 0060 5008 8001

                                                        Tel :       +421/ 47/ 4377621                   

     
                                                       www:        http://www.tuhar.sk
                                                      e-mail:        obecnyurad@tuhar.sk