Poradové

číslo

Dodávateľ

IČO

Adresa

Obsah plnenia

Fakturovaná cena

V zmysle zmluvy/

objednávky

Doručené dňa

01/2015

Komunálna poiťovňa, a.s.

31595545

Štefánikova 17, 81105 Bratislava

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

68 €

zmluva

5.1.2015

02/2015

M&M AQUQA Servis s.r.o.

46707085

Čajkovského 16,

98401 Lučenec

Čistenie splaškovej kanalizácie vrátane dopravy

130 €

objednávka

15.1.2015

03/2015

HALDOP, s.r.o.

46890122

Mašková 60,

98511 Mašková

Vývoz a likvidácia tekutého odpadu

141 €

objednávka

19.1.2015

04/2015

Orange Slovensko, a.s.

35697270

Metodova 8, 82108 Bratislava

Služby mobilnej siete

42,07 €

zmluva

19.1.2015

05/2015

Poradca podnikateľa s.r.o.

31592503

Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina

Predplatné za rok 2014

48,86 €

objednávka

20.1.2015

06/2015

Regionálne vzdelávacie centrum

31937306

Námestie M. Tompu 2, 97901 Rimavská sobota

„Príručka pre obecných a školských kronikárov“

12,60 €

objednávka

23.1.2015

07/2015

MEPOS, s.r.o.

31595758

Fiľakovská cesta, 98401 Lučenec

Vývoz KO a TO za obdobie január 2015

136,65 €

zmluva

30.1.2015

08/2015

Imling Karol

36485235

Staničná 28, 98511 Halič

Vykonané práce na rekonštrukcii dámskych sociálnych zariadení

950 €

objednávka

20.1.2015

09/2015

RTVS

     

4,65 €

objednávka

5.1.2015

10/2015

Slovak Telekom, a.s.

35763469

Bajkalská 28, 81762 Bratislava

Faktúra za služby pevnej siete

36,07 €

zmluva

9.2.2015

11/2015

Dana Číkošová

37107054

Jánošíkova 4, 98401 Lučenec

Organizačné zabezpečenie referenda dňa 7.2.2015

49 €

objednávka

10.2.2015

12/2015

VAŠA Slovensko s.r.o.

35683813

Račianske mýto 1/B, 83102 Bratislava

Stravný lístok 4€

1 040,74 €

objednávka

9.2.2015

13/2015

DUBINET s.r.o.

46782729

Námestie republiky 23, 98401Lučenec

Služby internetu za 1 mesiac 2015

20€

zmluva

3.2.2015

14/2015

Stredoslovenská energetika, a.s.

36403008

Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 01047

faktúra za dodávku a distribúciu elektriny

253 €

zmluva

10.2.2015

15/2015

RTVS

     

4,65 €

zmluva

13.2.2015

16/2015

O2 Slovakia, s.r.o.

35848863

Einsteinova 24, 85101 Bratislava

     Služby mobilnej siete

0,59 €

zmluva

11.2.2015

17/2015

Ing. Milan Podhora CONSTRUCT

14183293

Vajanského 80, 98401 Lučenec

Dodávka tovaru

644,80 €

objednávka

12.2.2015

18/2015

Beyond Media s.r.o.

36737895

Daxnerovo námestie 3, Bratislava

Dodávka kníh

40,94 €

objednávka

12.2.2015

19/2015

Ing. Milan Podhora CONSTRUCT

14183293

Vajanského 80, 98401 Lučenec

Vykonané práce na rekonštrukcii pánskych sociálnych zariadení

980 €

objednávka

12.2.2015

20/2015

Imling Karol

36485235

Staničná 28, 98511 Halič

Demontáž a montáž expanznej nádoby na UK v objekte Obecného úradu Tuhár

170 €

objednávka

12.2.2015

21/2015

Orange Slovensko, a.s.

35697270

Metodova 8, 82108 Bratislava

Služby mobilnej siete

41,95 €

zmluva

24.2.2015

22/2015

SHELL Slovakia, s.r.o.

31361081

Einsteinova 23, 85101 Bratislava

Natural 95

66,45 €

objednávka

6.2.2015

23/2015

SHELL Slovakia, s.r.o.

31361081

Einsteinova 23, 85101 Bratislava

Diesel

188,38 €

objednávka

23.2.2015

24/2015

Slovenská pošta, a.s.

36631124

Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica

Tlač poštovného peňažného poukazu za obdobie január 2015

11,03 €

objednávka

11.2.2015

25/2015

Mepos, s.r.o.

31595758

Fiľakovská cesta, 98401Lučenec

Vývoz KO a TO za obdobie: február 2015

125,26 €

zmluva

2.3.2015

26/2015

Stredoslovenská energetika, a.s.

36403008

Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 01047

faktúra za dodávku a distribúciu elektriny

253 €

zmluva

10.3.2015

27/2015

Stredoslovenská energetika, a.s.

36403008

Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 01047

faktúra za dodávku a distribúciu elektriny

6 €

zmluva

10.3.2015

28/2015

RTVS

     

4,65 €

zmluva

10.3.2015

29/2015

Brush Block s.r.o.

46063307

Šolochova 10, 98401 Lučenec

Dodávka tovaru

89,25 €

objednávka

3.3.2015

30/2015

Parapetrol a.s.

36526606

Stefanikova 15, 94901 Nitra

Dodávka tovaru

202,62 €

objednávka

5.3.2015

31/2015

SHELL Slovakia, s.r.o.

31361081

Einsteinova 23, 85101 Bratislava

Diesel

60,44 €

objednávka

5.3.2015

32/2015

Slovenský ochranný zväz autorských pre práva k hudobným dielam

00178454

Rastislavova 3, 82108 Bratislava 2

Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel... od 1.1.2015 do 31.12.2015

32,40 €

zmluva

6.3.2015

33/2015

Slovak Telekom, a.s.

35763469

Bajkalská 28, 81762 Bratislava

Faktúra za služby pevnej siete

18,30 €

zmluva

9.3.2015

34/2015

O2 Slovakia, s.r.o.

35848863

Einsteinova 24, 85101 Bratislava

     Služby mobilnej siete

0,06 €

zmluva

10.3.2015

35/2015

CBS Maľované mapy s.r.o.

46747770

Kynceľová 54, 97401 Kynceľová

Jarné aerofoto 2015

70 €

objednávka

12.3.2015

36/2015

Beyond Media s.r.o.

36737895

Daxnerovo námestie 3, Bratislava

Dodávka kníh

30,49 €

objednávka

4.3.2015

37/2015

DUBINET s.r.o.

46782729

Námestie republiky 23, 98401Lučenec

Služby internetu za 2 mesiac 2015

20€

zmluva

16.3.2015

38/2015

Wolters Kluwer s.r.o.

31348262

Mlynské nivy 48, 82129 Bratislava 2

Ekonomické minimum hlavného kontrolóra 2.vyd.

19,30 €

objednávka

18.3.2015

39/2015

Hydrosco s.r.o.

31644520

Javornícka 3, 97411 Banská Bystrica

Doplnok č.1 k PD stavby: Tuhár- vodovod

840 €

objednávka

18.3.2015

40/2015

Orange Slovensko, a.s.

35697270

Metodova 8, 82108 Bratislava

Služby mobilnej siete

41,99 €

zmluva

19.3.2015

41/2015

SHELL Slovakia, s.r.o.

31361081

Einsteinova 23, 85101 Bratislava

Natural 95

66,25 €

objednávka

23.3.2015

42/2015

Združenie obcí pre likvidáviu odpadu odpadu Poltár

35679361

Železničná 489, 98701 Poltár

Vývoz odpadu

187,42 €

objednávka

23.3.2015

43/2015

Slovgram

17310598

Jakubovo nám.14, 81348 Bratislava

Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových..

33,50 €

objednávka

26.3.2015

44/2015

Ján Vinarčík, Geodézia GP

44594879

Rázusova 29, 98401 Lučenec

Geodetické a kartografické výkony

50 €

objednávka

27.3.2015

45/2015

ŽP-UDS 114, s.r.o.

47337974

Staničná 533/30, 98511 Halič

Zemné práce, motorové vozidlo: tatra T 148 UDS, ŠPZ Lc556

80 €

objednávka

30.3.2015

46/2015

DUBINET s.r.o.

46782729

Námestie republiky 23, 98401Lučenec

Služby internetu za 3 mesiac 2015

20€

zmluva

2.4.2015

47/2015

Mepos, s.r.o.

31595758

Fiľakovská cesta, 98401Lučenec

Vývoz VOK v mesiaci marec 2015

148,08 €

zmluva

2.4.2015

48/2015

Mepos, s.r.o.

31595758

Fiľakovská cesta, 98401Lučenec

Vývoz KO a TO za obdobie: marec 2015

136,65 €

zmluva

2.4.2015

49/2015

SHELL Slovakia, s.r.o.

31361081

Einsteinova 23, 85101 Bratislava

 

0,38 €

objednávka

7.4.2015

50/2015

Viktoria- Hámor s.r.o.

31698948

Šugovská dolina 10, 04425 Medzev

Struna 3,0

91,20 €

objednávka

8.4.2015

51/2015

Stredoslovenská energetika, a.s.

36403008

Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 01047

faktúra za dodávku a distribúciu elektriny

253 €

zmluva

10.4.2015

52/2015

Stredoslovenská energetika, a.s.

36403008

Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 01047

faktúra za dodávku a distribúciu elektriny

6 €

zmluva

7.4.2015

53/2015

Slovak Telekom, a.s.

35763469

Bajkalská 28, 81762 Bratislava

Faktúra za služby pevnej siete

19,99 €

zmluva

9.4.2015

54/2015

Ekmed s.r.o.

39638200

Kalajova 1615/12, 98601 Fiľakovo

Vypracovanie posudku klienta

15,93 €

objednávka

10.4.2015

55/2015

Mediatel s.r.o.

00316482

Miletičova 21,821 08 Bratislava

Dodatočný informačný riadok

60 €

objednávka

12.4.2015

56/2015

Orange Slovensko, a.s.

35697270

Metodova 8, 82108 Bratislava

Služby mobilnej siete

42,37 €

zmluva

20.4.2015

57/2015

SHELL Slovakia, s.r.o.

31361081

Einsteinova 23, 85101 Bratislava

Nafta, Natural 95

59,26 €

Objednávka

24.4.2015

58/2015

Slovak Telekom, a.s.

35763469

Bajkalská 28, 81762 Bratislava

Faktúra za služby pevnej siete

9,90 €

zmluva

29.4.2015

59/2015

REVITAL-SK s.r.o.

47519401

Partizánska 655/2A, 98511 Halič

Dodávka tovaru

189,22 €

objednávka

7.4.2015

60/2015

DUBINET s.r.o.

46782729

Námestie republiky 23, 98401Lučenec

Služby internetu za 4 mesiac 2014

20€

zmluva

4.5.2015

61/2015

VAŠA Slovensko s.r.o.

35683813

Račianske mýto 1/B, 83102 Bratislava

Stravný lístok 4€

1 517,30 €

objednávka

5.5.2015

62/2015

Stredoslovenská energetika, a.s.

36403008

Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 01047

faktúra za dodávku a distribúciu elektriny

253 €

zmluva

5.5.2015

63/2015

Stredoslovenská energetika, a.s.

36403008

Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 01047

faktúra za dodávku a distribúciu elektriny

6 €

zmluva

5.5.2015

64/2015

RTVS

     

4,65 €

 

5.5.2015

65/2015

SHELL Slovakia, s.r.o.

31361081

Einsteinova 23, 85101 Bratislava

 

0,38 €

 

6.5.2015

66/2015

Slovak Telekom, a.s.

35763469

Bajkalská 28, 81762 Bratislava

Faktúra za služby pevnej siete

20,29 €

zmluva

7.5.2015

67/2015

O2 Slovakia, s.r.o.

35848863

Einsteinova 24, 85101 Bratislava

     Služby mobilnej siete

0,06 €

zmluva

11.5.2015

68/2015

Igor Šustek. Lc- Consulting

32627149

Podjavorinskej 21, 98401 Lučenec

Práce Technika PO, BP a CO

700 €

objednávka

14.5.2015

69/2015

Mepos, s.r.o.

31595758

Fiľakovská cesta, 98401Lučenec

Vývoz KO a TO za obdobie: apríl 2015

216,36 €

zmluva

11.5.2015

70/2015

Orange Slovensko, a.s.

35697270

Metodova 8, 82108 Bratislava

Služby mobilnej siete

42,46 €

zmluva

19.5.2015

71/2015

Ing. Ján Púpava Školiace stredisko

37107500

J. Martinčeka 11a, 98403 Lučenec

Základný kurz obsluhy krovinorezov a vyžínačov

216 €

objednávka

19.5.2015

72/2015

SHELL Slovakia, s.r.o.

31361081

Einsteinova 23, 85101 Bratislava

Nafta, Natural 95

50,51 €

objednávka

20.5.2015

73/2015

Ing. Peter Kováčik, Život a zdravie

35310006

Nálepkova 48, 97701 Brezno

 

15 €

objednávka

21.5.2015

74/2015

Komunálna poisťovňa, a.s.

31595545

Horná 25, 97401 Banská Bystrica

Združené poistenie majetku

631,19 €

zmluva

22.5.2015

75/2015

Makroaudit s.r.o.

47012021

Mlynské Luhy 46, 82105 Bratislava

Auditorské overenie ročnej účtovnej závierky za rok 2014

300 €

objednávka

25.5.2015

76/2015

Hydroeco s.r.o.

31644520

Javornícka 3, 974 11 Banská Bystrica

Spracovanie rozpočtu na vodovod

156 €

objednávka

1.6.2015

77/2015

DUBINET s.r.o.

46782729

Námestie republiky 23, 98401Lučenec

Služby internetu za 5 mesiac 2015

20€

zmluva

2.6.2015

78/2015

SHELL Slovakia, s.r.o.

31361081

Einsteinova 23, 85101 Bratislava

Nafta, Natural 95

90,77 €

objednávka

4.6.2015

79/2015

Stredoslovenská energetika, a.s.

36403008

Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 01047

faktúra za dodávku a distribúciu elektriny

253 €

zmluva

4.6.2015

80/2015

Stredoslovenská energetika, a.s.

36403008

Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 01047

faktúra za dodávku a distribúciu elektriny

6 €

zmluva

4.6.2015

81/2015

RTVS

     

4,65 €

zmluva

4.6.2015

82/2015

Mepos, s.r.o.

31595758

Fiľakovská cesta, 98401Lučenec

Vývoz KO a TO za obdobie: máj 2015

144,24 €

zmluva

8.6.2015

83/2015

Slovak Telekom, a.s.

35763469

Bajkalská 28, 81762 Bratislava

Faktúra za služby pevnej siete

19,99 €

zmluva

8.6.2015

84/2015

O2 Slovakia, s.r.o.

35848863

Einsteinova 24, 85101 Bratislava

      Služby mobilnej siete

0,18 €

zmluva

12.6.2015

85/2015

Komunálna poisťovňa, a.s.

31595545

Horná 25, 97401 Banská Bystrica

Združené poistenie majetku

77,84 €

zmluva

12.6.2015

86/2015

Geomramor s.r.o.

44155247

Tuhár 182, Tuhár

Záloha na odber kameniva

500 €

objednávka

19.6.2015

87/2015

CBS Maľované mapy s.r.o.

46747770

Kynceľová 54, 97401 Kynceľová

Jarné aerofoto 2015 2.časť

79 €

objednávka

15.6.2015

88/2015

SHELL Slovakia, s.r.o.

31361081

Einsteinova 23, 85101 Bratislava

Nafta, Natural 95

60,28 €

objednávka

22.6.2015

89/2015

DUBINET s.r.o.

46782729

Námestie republiky 23, 98401Lučenec

Služby internetu za 6 mesiac 2015

20€

zmluva

1.7.2015

90/2015

Mepos, s.r.o.

31595758

Fiľakovská cesta, 98401Lučenec

Vývoz KO a TO za obdobie: jún 2015

153,74 €

zmluva

2.7.2015

91/2015

Pema com s.r.o.

46095411

Dolný Kubín

Stožiar, základový rosť, sada matíc

282,24 €

objednávka

3.7.2015

92/2015

Stredoslovenská energetika, a.s.

36403008

Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 01047

faktúra za dodávku a distribúciu elektriny

253 €

zmluva

3.7.2015

93/2015

Stredoslovenská energetika, a.s.

36403008

Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 01047

faktúra za dodávku a distribúciu elektriny

6 €

zmluva

3.7.2015

94/2015

RTVS

     

4,65 €

zmluva

3.7.2015

95/2015

Parapetrol a.s.

36526606

Štefánikova 15, 949 01 Nitra

Dodanie tovaru

3 813,73 €

objednávka

6.7.2015

96/2015

SHELL Slovakia, s.r.o.

31361081

Einsteinova 23, 85101 Bratislava

Nafta, Natural 95

51 €

objednávka

 6.7.2015

97/2015

Viktoria- Hámor s.r.o.

31698948

Šugovská dolina 10, 04425 Medzev

Struna 3

91,20 €

objednávka

 7.7.2015

98/2015

Mepos, s.r.o.

31595758

Fiľakovská cesta, 98401Lučenec

Vývoz VOK v mesiaci júl 2015

93,65 €

zmluva

8.7.2015

99/2015

Mepos, s.r.o.

31595758

Fiľakovská cesta, 98401Lučenec

Zneškodnenie a uloženie odpadu

45,21 €

zmluva

 8.7.2015

100/2015

Slovak Telekom, a.s.

35763469

Bajkalská 28, 81762 Bratislava

Faktúra za služby pevnej siete

19,99 €

zmluva

10.7.2015

101/2015

Novhas

14178354

Dobroč 239, 985 53 Mýtna

Prevedenie prehliadky hasiacich prístrojov

72 €

objednávka

15.7.2015

102/2015

Orange Slovensko, a.s.

35697270

Metodova 8, 82108 Bratislava

Služby mobilnej siete

84,10 €

zmluva

20.7.2015

103/2015

SHELL Slovakia, s.r.o.

31361081

Einsteinova 23, 85101 Bratislava

Nafta, Natural 95

134 €

objednávka

23.7.2015

104/2015

VAŠA Slovensko s.r.o.

35683813

Račianske mýto 1/B, 83102 Bratislava

Stravný lístok 4€

1 662,34 €

objednávka

27.7.2015

105/2015

Poradca podnikateľa s.r.o.

31592503

Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina

Predplatné za rok 2015 predplatné

26,40 €

objednávka

27.7.2015

106/2015

Komunálna poiťovňa, a.s.

31595545

Štefánikova 17, 81105 Bratislava

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

36 €

zmluva

28.7.2015

107/2015

DUBINET s.r.o.

46782729

Námestie republiky 23, 98401Lučenec

Služby  internetu za 7 mesiac 2015

20€

zmluva

3.8.2015

108/2015

Petit Press, a.s.

35790253

Lazaretská 12, 811 08 Bratislava

inzercia

60 €

objednávka

3.8.2015

109/2015

Tomlux. S-r-o.

36541443

Viničná 8, 940 64 Nové Zámky

Vypracovanie stavebno- technicke štúdie

399,60 €

objednávka

 3.8.2015

110/2015

Stredoslovenská energetika, a.s.

36403008

Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 01047

faktúra za dodávku a distribúciu elektriny

253 €

zmluva

3.8.2015

111/2015

Stredoslovenská energetika, a.s.

36403008

Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 01047

faktúra za dodávku a distribúciu elektriny

6 €

zmluva

3.8.2015

112/2015

RTVS

     

4,65 €

zmluva

3.8.2015

113/2015

Slovak Telekom, a.s.

35763469

Bajkalská 28, 81762 Bratislava

Faktúra za služby pevnej siete

22,60 €

zmluva

7.8.2015

114/2015

Mepos, s.r.o.

31595758

Fiľakovská cesta, 98401Lučenec

Vývoz KO a TO za obdobie: júl 2015

178,40 €

zmluva

10.8.2015

115/2015

Jozef Fízeľ

14182696

Fučíkova 187/18, 985 52 Divín

Kvetináč drevený 40/60 s montážou

120 €

objednávka

11.8.2015

116/2015

Mepos, s.r.o.

31595758

Fiľakovská cesta, 98401Lučenec

Vývoz VOK v mesiaci august 2015

275,97 €

zmluva

18.8.2015

117/2015

Reality Trading spol s.r.o.

36049905

Nám. Artézskych prameňov 1, 984 01 Lučenec

Vyhotovenie geometrického plánu

437 €

objednávka

18.8.2015

118/2015

SHELL Slovakia, s.r.o.

31361081

Einsteinova 23, 85101 Bratislava

Nafta, Natural 95

59,66 €

objednávka

 20.8.2015

119/2015

Orange Slovensko, a.s.

35697270

Metodova 8, 82108 Bratislava

Služby mobilnej siete

42,10 €

zmluva

 18.8.2015

120/2015

DUBINET s.r.o.

46782729

Námestie republiky 23, 98401Lučenec

Služby  internetu za 8 mesiac 2015

20€

zmluva

2.9.2015

121/2015

SHELL Slovakia, s.r.o.

31361081

Einsteinova 23, 85101 Bratislava

Nafta, Natural 95

34,55 €

objednávka

3.9.2015

122/2015

Ing. Martin Novotný

44903341

Zvolenská 6/77, 010 08 Žilina

Vypracovanie projektovej dokumentácie

300 €

 objednávka

7.9.2015

123/2015

Stredoslovenská energetika, a.s.

36403008

Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 01047

faktúra za dodávku a distribúciu elektriny

253 €

zmluva

7.9.2015

124/2015

Stredoslovenská energetika, a.s.

36403008

Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 01047

faktúra za dodávku a distribúciu elektriny

6 €

zmluva

7.9.2015

125/2015

RTVS

     

4,65 €

zmluva

7.9.2015

126/2015

Mepos, s.r.o.

31595758

Fiľakovská cesta, 98401Lučenec

Vývoz KO a TO za obdobie: august 2015

172,70 €

zmluva

9.9.2015

127/2015

Slovak Telekom, a.s.

35763469

Bajkalská 28, 81762 Bratislava

Faktúra za služby pevnej siete

19,99 €

zmluva

10.9.2015

128/2015

Geomramor s.r.o.

44155247

Tuhár 182, Tuhár

Dodávka tovaru

17,21 €

objednávka

10.9.2015

129/2015

Orange Slovensko, a.s.

35697270

Metodova 8, 82108 Bratislava

Služby mobilnej siete

42,17 €

zmluva

21.9.2015

130/2015

SHELL Slovakia, s.r.o.

31361081

Einsteinova 23, 85101 Bratislava

Nafta, Natural 95

104,91 €

objendávka

21.9.2015

131/2015

Datatrade s.r.o.

35960132

Moyzesova 12, 985 01 Zlaté Moravce

Ročný poplatok za služby obce.info

46,56 €

objednávka

 10.9.2015

132/2015

DUBINET s.r.o.

46782729

Námestie republiky 23, 98401Lučenec

Služby  internetu za 9 mesiac 2015

20€

zmluva

2.10.2015

133/2015

Stredoslovenská energetika, a.s.

36403008

Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 01047

faktúra za dodávku a distribúciu elektriny

253 €

zmluva

5.10.2015

134/2015

Stredoslovenská energetika, a.s.

36403008

Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 01047

faktúra za dodávku a distribúciu elektriny

6 €

zmluva

5.10.2015

135/2015

RTVS

     

4,65 €

zmluva

5.10.2015

136/2015

SHELL Slovakia, s.r.o.

31361081

Einsteinova 23, 85101 Bratislava

Nafta, Natural 95

47,37 €

objednávka

5.10.2015

137/2015

Smartin s.r.o.

47082658

Bratricka 3, 984 01 Lučenec- Opatová

Poradenské služby

245 €

Objednávka

5.10.2015

138/2015

Peter Belko

45912289

Mieru 25/24, 984 11 Halič

Oprava automobilu Opel Agila

481 €

objednávka

5.10.2015

139/2015

Geomramor s.r.o.

44155247

Tuhár 182, Tuhár

Dodanie kameniva

136,51 €

objednávka

5.10.2015

140/2015

Mepos, s.r.o.

31595758

Fiľakovská cesta, 98401Lučenec

Vývoz KO a TO za obdobie: september 2015

254,32 €

zmluva

8.10.2015

141/2015

Danka Tkáčová, DM Servis

43330282

Bardejovská 642/2, 082 12 Kapušany

Poplatok programu Kataster NET 2015

34 €

objednávka

8.10.2015

142/2015

Slovak Telekom, a.s.

35763469

Bajkalská 28, 81762 Bratislava

Faktúra za služby pevnej siete

19,99 €

zmluva

9.10.2015

143/2015

Karpaty Slovakia s.r.o.

36012718

Štefánikov 476, 985 54 Lovinobaňa

Výroba magnetiek

100 €

objednávka

12.10.2015

144/2015

Michlovský spol s.r.o.

36230537

Letná 796/9, 921 01 Piešťany

Vyjadrenie k stavbe

13 €

objednávka

13.10.2015

145/2015

Parapetrol a.s.

36526606

Štefánikova 15, 949 01 Nitra

Dodanie tovaru

371,99 €

objednávka

16.10.2015

146/2015

Orange Slovensko, a.s.

35697270

Metodova 8, 82108 Bratislava

Služby mobilnej siete

42,05 €

zmluva

20.10.2015

147/2015

Group 24 Plus s.r.o.

466677402

Rúbanisko I 6, 984 03 Lučenec

Kamerový systém

1 000 €

objednávka

21.10.2015

148/2015

Komunálna poiťovňa, a.s.

31595545

Štefánikova 17, 81105 Bratislava

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

97,40 €

zmluva

26.10.2015

149/2015

Group 24 Plus s.r.o.

466677402

Rúbanisko I 6, 984 03 Lučenec

IKT materiál

2 844,37 €

objednávka

 27.10.2015

150/2015

SHELL Slovakia, s.r.o.

31361081

Einsteinova 23, 85101 Bratislava

Nafta, Natural 95

173,72 €

objednávka

27.10.2015

151/2015

DUBINET s.r.o.

46782729

Námestie republiky 23, 98401Lučenec

Služby  internetu za 10 mesiac 2015

20€

zmluva

2.11.2015

152/2015

Ing. arch. Vladimír Paško

37897861

Tulská ul. 97, 974 04 banská Bystrica

Projektové práce

200 €

objednávka

2.11.2015

153/2015

Stredoslovenská energetika, a.s.

36403008

Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 01047

faktúra za dodávku a distribúciu elektriny

253 €

zmluva

2.11.2015

154/2015

Stredoslovenská energetika, a.s.

36403008

Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 01047

faktúra za dodávku a distribúciu elektriny

6 €

zmluva

2.11.2015

155/2015

RTVS

     

4,65 €

zmluva

2.11.2015

156/2015

SHELL Slovakia, s.r.o.

31361081

Einsteinova 23, 85101 Bratislava

Nafta, Natural 95

66,14 €

objednávka

5.11.2015

157/2015

Slovak Telekom, a.s.

35763469

Bajkalská 28, 81762 Bratislava

Faktúra za služby pevnej siete

42 €

zmluva

5.11.2015

158/2015

SPP a.s.

35910739

Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

Vytýčenie plynovodu

344,70 €

zmluva

6.11.2015

159/2015

Slovak Telekom, a.s.

35763469

Bajkalská 28, 81762 Bratislava

Faktúra za služby pevnej siete

23,40 €

zmluva

6.11.2015

160/2015

Disig a.s.

35975946

Záhranícka 151, 821 08 Bratislava

HSM 4 roky

103,20 €

objednávka

6.11.2015

161/2015

Mepos, s.r.o.

31595758

Fiľakovská cesta, 98401Lučenec

Vývoz KO a TO za obdobie: október 2015

153,74 €

zmluva

6.11.2015

162/2015

Mepos, s.r.o.

31595758

Fiľakovská cesta, 98401Lučenec

Vývoz VOK október 2015

408,68 €

zmluva

6.11.2015

163/2015

KEO s.r.o.

36739464

Poľná, 991 06 Záhorce

Udržiavací poplatok KEO 2015

244,17 €

objednávka

9.11.2015

164/2015

FIRE systém

41827449

Nižná Korňa 501, 023 21 Korňa

Plávajúce čerpadlo

820,50 €

objednávka

13.11.2015

165/2015

Plast Mont s.r.o.

36056588

Pekárenská 2, 984 01 Lučenec

Výroba plastových výrobkov

91,56 €

objednávka

18.11.2015

166/2015

SHELL Slovakia, s.r.o.

31361081

Einsteinova 23, 85101 Bratislava

Nafta, Natural 95

37,86 €

objednávka

20.11.2015

167/2015

Orange Slovensko, a.s.

35697270

Metodova 8, 82108 Bratislava

Služby mobilnej siete

42,05 €

zmluva

19.11.2015

168/2015

Orange Slovensko, a.s.

35697270

Metodova 8, 82108 Bratislava

Služby mobilnej siete

31,25 €

zmluva

23.11.2015

169/2015

SVOMA, s.r.o.

366222796

Podjavorinskej 21, 984 01 Lučenec

Tuhár vodovod

105 263,16 €

zmluva

23.11.2015

170/2015

VAŠA Slovensko s.r.o.

35683813

Račianske mýto 1/B, 83102 Bratislava

Stravný lístok 4€

417,04 €

objednávka

30.11.2015

171/2015

Petit Press, a.s.

35790253

Lazaretská 12, 811 08 Bratislava

Novohradské noviny

25 €

objendávka

30.11.2015

172/2015

Mondex- Electric

46630317

Jegerovova 37, 974 01 Banská Bystrica

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia

93 574,40 €

zmluva

30.11.2015

 

173/2015

Róbert Vilham

32611269

Rúbanisko I 19/ 984 03 Lučenec

Reklamná tabuľka

33 €

objednávka

2.12.2015

174/2015

Slovak Telekom, a.s.

35763469

Bajkalská 28, 81762 Bratislava

Faktúra za služby pevnej siete

19,99 €

zmluva

2.12.2015

175/2015

Mepos, s.r.o.

31595758

Fiľakovská cesta, 98401Lučenec

Vývoz KO a TO za obdobie: november 2015

155,64 €

zmluva

7.12.2015

176/2015

DUBINET s.r.o.

46782729

Námestie republiky 23, 98401Lučenec

Služby  internetu za 11 mesiac 2015

20€

zmluva

2.12.2015

177/2015

Inprost s.r.o.

31363091

Smrečianska 29, Bratislava

Obecné noviny 2016

67,60 €

objednávka

3.12.2015

178/2015

Ing. Milan Podhora Constrict

14183293

Vajanského 80, 984 01 Lučenec

Dodávka tovaru

64,03 €

objednávka

5.12.2015

179/2015

SHELL Slovakia, s.r.o.

31361081

Einsteinova 23, 85101 Bratislava

Nafta, Natural 95

79,35 €

objednávka

3.12.2015

180/2015

Vilos s.r.o.

36032522

Kriváň 347, 962 04 Kriváň

uhlie

696,14 €

objednávka

3.12.2015

181/2015

VAŠA Slovensko s.r.o.

35683813

Račianske mýto 1/B, 83102 Bratislava

Stravný lístok 4€

417,04 €

objednávka

3.12.2015

182/2015

ESET, spol. s.r.o.

31333532

Einsteinova 24, 851 01 Bratislava

ESET NOD32 Antivirus

40,25 €

objednávka

4.12.2015

183/2015

Slovak Telekom, a.s.

35763469

Bajkalská 28, 81762 Bratislava

Faktúra za služby pevnej siete

20,82 €

zmluva

4.1.2016

184/2015

Mepos, s.r.o.

31595758

Fiľakovská cesta, 98401Lučenec

Vývoz KO a TO za obdobie: december 2015

163,23 €

zmluva

4.1.2016

185/2015

Ing. Anikó Vass

45625778

L. Svobodu 2839/1, 984 01 Lučenec

Projekčné práce na projekte

2000 €

objednávka

4.1.2016

186/2015

DUBINET s.r.o.

46782729

Námestie republiky 23, 98401Lučenec

Služby internetu za 12 mesiac 2015

20€

zmluva

30.12.2015

187/2015

Orange Slovensko, a.s.

35697270

Metodova 8, 82108 Bratislava

Služby mobilnej siete

42,05 €

zmluva

24.12.2015

189/2015

SHELL Slovakia, s.r.o.

31361081

Einsteinova 23, 85101 Bratislava

Nafta, Natural 95

49,99 €

zmluva

18.12.2015

190/2015

ESET, spol. s.r.o.

31333532

Einsteinova 24, 85101 Bratislava

NOD 32

40,25 €

objednávka

15.12.2015

191/2015

VASS DEZIDER

35132566

Kalajova 2 , 986 01 Fiľakovo

Realizácia projektu

300 €

objednávka

15.12.2015

Štvrtok, 23. Máj 2019
19:41:18