Por.

číslo

Dodávateľ

IČO

Adresa

Obsah plnenia

Fakturovaná cena

V zmysle zmluvy/

objednávky

Doručené dňa

1.

Mepos, s.r.o.

31595758

Fiľakovská cesta, 98401Lučenec

Vývoz KO a TO za obdobie: december 213

179,16€

zmluva

7.1.2014

2.

DUBINET s.r.o.

46782729

Námestie republiky 23, 98401Lučenec

Služby internetu za 12 mesiac 2013

13€

zmluva

7.1.2013

3.

Slovak Telekom, a.s.

35763469

Karadžičova 10, 82513 Bratislava

Služby pevnej siete

35,99€

zmluva

9.1.2013

4.

Telefónica Slovakia, s.r.o.

35848863

Einsteinova 24, 85101 Bratislava

Faktúra za poskytnuté služby

0,06€

zmluva

13.1.2014

5.

Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.

31592503

Martina Rázusa 23A, 01001Žilina

Finančný spravodajca, ročník 2013

14,21€

objednávka

21.1:2014

6.

Stredoslovenská energetika, a.s.

36403008

Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 01047

Rekapitulácia faktúr

Preplatok (-)

Nedoplatok (+)

-317,67€

zmluva

21.1.2014

7.

Stredoslovenská energetika, a.s.

36403008

Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 01047

Opravná faktúra za dodávku a distribúciu elektriny

Preplatok -89,23€

zmluva

21.1.2014

8.

Stredoslovenská energetika, a.s.

36403008

Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 01047

Opravná faktúra za dodávku a distribúciu elektriny

55,44€

zmluva

20.1.2014

9.

Stredoslovenská energetika, a.s.

36403008

Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 01047

faktúra za dodávku a distribúciu elektriny

-25,44€

zmluva

20.1.2014

10.

Stredoslovenská energetika, a.s.

36403008

Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 01047

faktúra za dodávku a distribúciu elektriny

-165,40€

zmluva

20.1.2014

11.

Stredoslovenská energetika, a.s.

36403008

Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 01047

faktúra za dodávku a distribúciu elektriny

12,43€

zmluva

20.1.2014

12.

Stredoslovenská energetika, a.s.

36403008

Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 01047

faktúra za dodávku a distribúciu elektriny

4,44€

zmluva

20.1.2014

13.

Stredoslovenská energetika, a.s.

36403008

Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 01047

faktúra za dodávku a distribúciu elektriny

-109,91€

zmluva

20.1.2014

14.

Orange Slovensko, a.s.

35697270

Metodova 8, 82108 Bratislava

Služby mobilnej siete

42,22€

zmluva

20.1.2014

15.

DUBINET s.r.o.

46782729

Námestie republiky 23, 98401Lučenec

Služby internetu za 1 mesiac 2014

20€

zmluva

4.2.2014

16.

Mepos, s.r.o.

31595758

Fiľakovská cesta, 98401Lučenec

Vývoz KO a TO za obdobie: január 2014

163,23€

zmluva

6.2.2014

17.

Stredoslovenská energetika, a.s.

36403008

Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 01047

Zálohová faktúra na spotrebu el.en.

212€

zmluva

7.2.2014

18.

Rada pre TV a rozhlas. vysielanie

-

-

-

4,65€

zmluva

7.2.2014

19.

Stredoslovenská energetika, a.s.

36403008

Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 01047

Zálohová faktúra na spotrebu el.en.

6€

zmluva

7.2.2014

20.

Slovak Telekom, a.s.

35763469

Karadžičova 10, 82513 Bratislava

Služby pevnej siete

36,10€

zmluva

7.2.2014

21.

Telefónica Slovakia, s.r.o.

35848863

Einsteinova 24, 85101 Bratislava

Faktúra za poskytnuté služby

0,12€

zmluva

12.2.2014

22.

Orange Slovensko, a.s.

35697270

Metodova 8, 82108 Bratislava

Služby mobilnej siete

41,98€

zmluva

20.2.2014

23.

Mepos, s.r.o.

31595758

Fiľakovská cesta, 98401Lučenec

Vývoz KO a TO za obdobie: február 2014

113,88€

zmluva

24.2.2014

24.

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

17316219

Chlumeckého 4,82745 Bratislava II

Poskytnutie údajov z informačného systému katastra nehnuteľnosti

18€

objednávka

28.2.2014

25.

DUBINET s.r.o.

46782729

Námestie republiky 23, 98401Lučenec

Služby internetu za 2 mesiac 2014

20€

zmluva

3.3.2014

26.

Rada pre TV a rozhlas. vysielanie

-

-

-

4,65€

zmluva

3.3.2014

27.

Stredoslovenská energetika, a.s.

36403008

Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 01047

Zálohová faktúra na spotrebu el.en.

6€

zmluva

3.3.2014

28.

Stredoslovenská energetika, a.s.

36403008

Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 01047

Zálohová faktúra na spotrebu el.en.

212€

zmluva

3.3.2014

29.

Komunálna poiťovňa, a.s.

31595545

Štefánikova 17, 81105 Bratislava

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

68€

zmluva

7.3.2014

30.

Slovak Telekom, a.s.

35763469

Karadžičova 10, 82513 Bratislava

Služby pevnej siete

35,99€

zmluva

7.3.2014

31.

KEO, s.r.o.

36739464

Poľná151/75, 99106 Záhorce

Modul Účtovníctvo programu KEO WIN

59,88€

objednávka

11.3.2014

32.

Dana Číkošová

37107054

Jánošíkova 4, 98401 Lučenec

Organizačné zabezpečenie volieb prezidenta zo dňa 15.3.2014

120,90€

objednávka

15.3.2014

33.

Orange Slovensko, a.s.

35697270

Metodova 8, 82108 Bratislava

Služby mobilnej siete

42,56€

zmluva

19.3.2014

34.

KEO, s.r.o.

36739464

Poľná151/75, 99106 Záhorce

Účtovníctvo WIN, zľava 75%

59,88€

objednávka

19.3.2014

35.

Slovenský ochranný zväz autorských pre práva k hudobným dielam

00178454

 

Rastislavova 3, 82108 Bratislava 2

Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel... od 1.1.2014 do 31.12.2014

32,40€

zmluva

21.3.2013

36.

Stredoslovenská energetika, a.s.

36403008

Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 01047

faktúra za dodávku a distribúciu elektriny

6,84€

zmluva

21.3.2014

37.

Robert Vilhan

32611269

Rúbanisko I/19, 98403 Lučenec

Informačná tabuľka Udržujte čistotu

25€

objednávka

27.3.2014

38.

Dana Číkošová

37107054

Jánošíkova 4, 98401 Lučenec

Organizačné zabezpečenie volieb prezidenta zo dňa 29.3.2014

120,90€

objednávka

29.3.2014

39.

Mepos, s.r.o.

31595758

Fiľakovská cesta, 98401Lučenec

Vývoz VOK v mesiaci marec 2014

174,86€

zmluva

2.4.2014

40.

Mepos, s.r.o.

31595758

Fiľakovská cesta, 98401Lučenec

Vývoz KO a TO za obdobie: marec 2014

144,24€

zmluva

2.4.2014

41.

DUBINET s.r.o.

46782729

Námestie republiky 23, 98401Lučenec

Služby internetu za 3 mesiac 2014

20€

zmluva

1.4.2014

42.

Martinus.sk, s.r.o.

36440531

M.R.Štefánika 58, 03601Martin

Základy verejnej správy

21,70€

objednávka

3.4.2014

43.

Slovak Telekom, a.s.

35763469

Karadžičova 10, 82513 Bratislava

Služby pevnej siete

35,99€

zmluva

9.4.2014

44.

FEREX, s.r.o.

17682256

Vodná 23, 94901 Nitra

50l závesný kôš plastový

354€

objednávka

10.4.2014

45.

SLOVGRAM

17310598

Jakubovo nám.14, 81348 Bratislava

Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo- obrazových záznamov za verejný prenos prostr. Tech. Zariadenia v r. 2014

33,50€

objednávka

14.4.2014

46.

Telefónica Slovakia, s.r.o.

35848863

Einsteinova 24, 85101 Bratislava

Faktúra za poskytnuté služby

0,06€

zmluva

15.4.2014

47.

Orange Slovensko, a.s.

35697270

Metodova 8, 82108 Bratislava

Služby mobilnej siete

42,16€

zmluva

22.4.2014

48.

Plastika a.s.

00152781

Novozámocká 222, P.O.Box 52, 94905 Nitra

Pp rura kan korug sn8 hr dn 500x6000,

Pp rura kan korug sn8 hr dn 400x6000

2 619€

objednávka

28.4.2014

49.

DUBINET s.r.o.

46782729

Námestie republiky 23, 98401Lučenec

Služby internetu za 4 mesiac 2014

20€

zmluva

5.5.2014

50.

VAŠA Slovensko s.r.o.

35683813

Račianske mýto 1/B, 83102 Bratislava

Stravný lístok 4€

833,54€

objednávka

5.5.2014

51.

Dušan Belko

40590003

Cinobaňa 254, 98522 Cinobaňa

Vývoz VOK

336€

objednávka

7.5.2014

52.

Slovak Telekom, a.s.

35763469

Karadžičova 10, 82513 Bratislava

Služby pevnej siete

39,29€

zmluva

7.5.2014

53.

Mepos, s.r.o.

31595758

Fiľakovská cesta, 98401Lučenec

Vývoz KO a TO za obdobie: apríl 2014

223,95€

zmluva

12.5.2014

54.

J+T s.r.o.

44583176

Ulica K. Kuzmányho 2130/8, Lučenec

Potlač tričko, šiltovka 40ks

324€

objednávka

16.5.2014

55.

Orange Slovensko, a.s.

35697270

Metodova 8, 82108 Bratislava

Služby mobilnej siete

41,98€

zmluva

19.5.2014

56.

Viktória- Hámor s.r.o.

31698948

Šugovská dolina 10, 04425 Medzev

Struna 3.0

87€

objednávka

26.5.2014

57.

Dana Číkošová

37107054

Jánošíkova 4, 98401 Lučenec

Organizačné zabezpečenie volieb do europarlamentu zo dňa 24.5.2014

148,80€

objednávka

26.5.2014

58.

J+T s.r.o.

44583176

Ulica K. Kuzmányho 2130/8, Lučenec

Tričko s potlačou s logami, športový detský batoh s logami

248,40€

objednávka

27.5.2014

59.

Plastika a.s.

00152781

Novozámocká 222, P.O.Box 52, 94905 Nitra

Pp rura kan korug sn8 hr dn 500x3000 45,60kg 1ks

127,67€

objednávka

27.5.2014

60.

Elektrosped, a.s.

35765038

Pestovateľská 13, 82104 Bratislava

Stôl na stolný tenis Sponeta S1-27i

181,10€

objednávka

28.5.2014

61.

Firma Koší- siete s.r.o.

5556858

Detvianska 6, 94067 Nové Zámky

Futbal.sieť 3x2x0, 8x1,2/12/4mm

67,63€

objednávka

30.5.2014

62.

Komunálna poisťovňa, a.s.

31595545

Horná 25, 97401 Banská Bystrica

Združené poistenie majetku

631,19€

zmluva

26.5.2014

63.

MEPOS, s.r.o.

31595758

Fiľakovská cesta, 98401 Lučenec

Vývoz KO a TO za obdobie máj 2014

165,13€

zmluva

30.5.2014

64.

DUBINET, s.r.o.

46782729

Námestie republiky 23, 98401 Lučenec

Služby internetu za 5. mesiac 2014

20,0€

zmluva

2.6.2014

65.

Petit Press, a.s.

35790253

Lazaretská 12, 81108 Bratislava

Inzercia

24,0€

zmluva

4.6.2014

66.

Stredoslovenská energetika, a.s.

36403008

Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina

Zálohová faktúra na spotrebu el.en.

212,0€

zmluva

4.6.2014

67.

Stredoslovenská energetika, a.s.

36403008

Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina

Zálohová faktúra na spotrebu el.en.

6,0€

zmluva

4.6.2014

68.

Rada pre R a TV

-

-

-

4,65€

zmluva

4.6.2014

69.

Slovak Telekom, a.s.

35763469

Bajkalská 28, 81762 Bratislava

Faktúra za služby pevnej siete

35,99€

zmluva

9.6.2014

70.

Komunálna poisťovňa, a.s.

31595545

Horná 25, 97401 Banská Bystrica

Združené poistenie majetku

77,84€

zmluva

11.6.2014

71.

INPROST, s.r.o.

31363091

Smrečianska 29, 81105 Bratislava

Tlač a expedícia obecných novín na rok 2014

15,60€

zmluva

11.6.2014

72.

O2 Slovakia, s.r.o.

00316482

Einsteinova 24, 85101 Bratislava

Služby mobilnej siete

0,12€

zmluva

12.6.2014

73.

MEDIATEL spol.,s.r.o.

35859415

Miletičova 21, 82108 Bratislava

Inzercia

60,0€

zmluva

16.6.2014

74.

Orange Slovensko, a.s.

35697270

Metodova 8, 82108 Bratislava

Služby mobilnej siete

41,98€

zmluva

    19.6.2014

75.

PLAST-MONT,s.r.o.

36056588

Pekárenská 2, 98401 Lučenec

Výroba a montáž plastových výrobkov

1399,7€

zmluva

26.6.2014

76.

Ing. Mikuláš Melišík

00316482

Okružná 43, 99001 Veľký Krtíš

Vyúčtovanie odmeny za spracovanie bilancie skrývky humusového horizontu a návrh opatrení na vrátenie PP

50,0€

zmluva

   1.7.2014

77.

DUBINET,s.r.o.

46782729

Námestie republiky 23, 98401 Lučenec

Služby internetu

20,0€

zmluva

1.7.2014

78.

Plastika, a.s.

00152781

Novozámocká 222, P.O.Box 52, 94905 Nitra

PE100 voda rúra, PVCU rúra kan.

1949,81€

zmluva

2.7.2014

79.

Slovak Telekom, a.s.

35763469

Bajkalská 28, 81762 Bratislava

Služby pevnej siete

60,0€

zmluva

3.7.2014

80.

Rada pre R a TV

-

-

-

4,65€

zmluva

4.7.2014

81.

Stredoslovenská energetika

36403008

Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina

Zálohová faktúra na spotrebu el.en.

6,0€

zmluva

4.7.2014

82.

Stredoslovenská energetika, a.s.

36403008

Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina

Zálohová faktúra na spotrebu el.en.

212,0€

   zmluva

4.7.2014

83.

MEPOS,s.r.o.

31595758

Fiľakovská cesta, 98401 Lučenec

Vývoz KO a TO za jún 2014

153,74€

zmluva

4.7.2014

84.

R-STAVING, s.r.o.

44448724

Svätoplukova 2, 98401 Lučenec

Montáž vonkajšieho vodovodu

1500€

zmluva

8.7.2014

85.

Slovak Telekom, a.s

35763469

Bajkalská 28, 81762 Bratislava

Služby pevnej siete

36,06€

zmluva

   10.7.2014

86.

GEOMRAMOR, s.r.o.

44155247

Tuhár 182, 98512 Tuhár

Dodávka piesku

614,40€

zmluva

14.7.2014

87.

O2 Slovakia, s.r.o.

35848863

Einsteinova 24, 85101 Bratislava

     Služby mobilnej siete

0,06€

zmluva

14.7.2014

88.

Orange Slovensko, a.s.

35697270

Metodova 8, 82108 Bratislava

Služby mobilnej siete

42,10€

zmluva

21.7.2014

89.

MK STAV, s.r.o.

46071385

Adyho 2/2935, 98401 Lučenec

Terénne úpravy- výkopové práce so strojom, ručné zasýpanie

1668,10€

zmluva

21.7.2014

90.

X-PLAST, s.r.o.

47158107

Rúbanisko 3/26, 98403 Lučenec

Plastové dvere

1200,67€

zmluva

21.7.2014

91.

J.K.E.s.r.o.

36639885

Breznička 280, 98502 Breznička

Elektrotech. práce OPaS

   66,0€

zmluva

22.7.2014

92.

DATATRADE, s.r.o.

35960132

Moyzesova 12, 95301 Zlaté Moravce

Služba Obce.info mini

38,40€

zmluva

23.7.2014

93.

DUBINET, s.r.o.

46782729

Námestie republiky 23, 98401 Lučenec

Služby internetu

20,0€

zmluva

4.8.2014

94.

Ing. Milan Podhora CONSTRUCT

14183293

Vajanského 80, 98401 Lučenec

Kábel AYKY, vodič CY, izol.páska Tracon, fólia-červená

764,04€

zmluva

4.82014

95.

MEPOS, s.r.o.

31595758

Fiľakovská cesta, 98401 Lučenec

Vývoz KO a TO za júl 2014

289,57€

zmluva

    7.8.2014

96.

MEPOS, s.r.o.

31595758

Fiľakovská cesta, 98401 Lučenec

Vývoz KO a TO za júl 2014

178,40€

zmluva

7.8.2014

97.

Slovak Telekom,a.s.

35763469

Bajkalská 28, 81762 Bratislava

Služby pevnej siete

     35,99€

zmluva

8.8.2014

98.

O2 Slovakia,s.r.o.

35848863

Einsteinova 24, 85101 Bratislava

Služby mobilnej siete

0,06€

zmluva

21.8.2014

99.

DUBINET, s.r.o.

46782729

Námestie republiky 23, 98401 Lučenec

Služby internetu

20,0€

zmluva

2.9.2014

100.

Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Závod 12 Lučenec

36836567

Vajanského 857, 98401 Lučenec

Preprava a nakladanie materiálu

34,97€

zmluva

4.9.2014

101.

Rada pre R a TV

-

-

-

4,65€

zmluva

4.9.2014

102.

Stredoslovenská energetika, a.s.

36403008

Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina

Zálohová faktúra na spotrebu el.en.

6,0€

zmluva

4.9.2014

103.

Stredoslovenská energetika, a.s.

36403008

Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina

Zálohová faktúra na spotrebu el.en.

212,0€

zmluva

4.9.2014

104.

Slovak Telekom, a.s.

35763469

Bajkalská 28, 81762 Bratislava

Služby pevnej siete

35,99€

zmluva

8.9.2014

105.

Ekmed, s.r.o.

36636200

Kalajova 1615/12, 98601 Fiľakovo

Vypracovanie posudku klientky Márie Ufrlovej v mesiaci august 2014

15,93€

zmluva

8.9.2014

106.

MEPOS, s.r.o.

31595758

Fiľakovská cesta, 98401 Lučenec

Vývoz KO a TO za obdobie august 2014

180,30€

zmluva

9.9.2014

107.

Mesto Lučenec

00316181

Ulica novohradská 316/1, 98401 Lučenec

Sociálna posudková činnosť

32,60€

zmluva

10.9.2014

108.

Občianske združenie Pre rozvoj obce Tuhár

42188881

Tuhár 2, 98512 Tuhár

Zabezpečenie služieb reklamy a propagácie- kniha ,,Známe rody Malého-Veľkého Tuhára“

200,0€

zmluva

22.9.2014

109.

Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár

35679361

Źelezničná 489, 98701 Poltár

Zneškodnenie odpadu

274,17€

zmluva

22.9.2014

110.

Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Závod 12 Lučenec

36836567

Vajanského 857, 98401 Lučenec

Preprava a nakladanie materiálu

108,40€

zmluva

29.9.2014

 

111.

DUBINET, s.r.o.

46782729

Námestie republiky 23, 98401 Lučenec

Služby internetu

20,0€

zmluva

2.10.2014

112.

Stredoslovenská energetika, a.s.

36403008

Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina

Zálohová faktúra na spotrebu el.en.

212,0€

zmluva

3.10.2014

113.

Rada pre R a TV

-

-

-

4,65€

zmluva

3.10.2014

114.

Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Závod 12 Lučenec

36836567

Vajanského 857, 98401 Lučenec

Vysúrávka asfaltovou emulziou

1 056 €

objednávka

6.10.2014

115.

Komunálna poisťovňa, a.s.

31595545

Horná 25, 97401 Banská Bystrica

Združené poistenie majetku

15,80 €

zmluva

12.12.2014

116.

MEPOS, s.r.o.

31595758

Fiľakovská cesta, 98401 Lučenec

Vývoz KO a TO za september 2014

163,23 €

zmluva

6.10.2014

117.

TC+TL s.r.o.

45348715

Žánovská 4294/15, 97901 Rimavská Sobota

Traktor Zetor VIN 13845

5 000 €

objednávka

8.10.2014

118.

Slovak Telekom, a.s.

35763469

Bajkalská 28, 81762 Bratislava

Služby pevnej siete

35,99€

zmluva

8.10.2014

119.

R-STAVING s.r.o.

 

Svätoplukova 2, 98401 Lučenec

Montáž vonkajšieho vodovodu a kanalizácie

4 125,94 €

objednávka

8.10.2014

120.

Komunálna poisťovňa, a.s.

31595545

Horná 25, 97401 Banská Bystrica

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

36 €

zmluva

9.10.2014

121.

O2 Slovakia,s.r.o.

35848863

Einsteinova 24, 85101 Bratislava

Služby mobilnej siete

0,06€

zmluva

10.10.2014

122.

Združenie miest a obcí SLovenska

00584614

Bezručova 9, 81109 Bratislava

Účasť na infromačnom seminári

12 €

objednávka

10.10.2014

123.

ROVA- Roman Vaculčiak

34680233

Novohradská 816/26, 98552 Divín

Oprava komína

192 €

objednávka

16.10.2014

124.

Poľovné združenie Praha

00178144162

Praha (Lc)

Radlica na odhŕňanie snehu

400 €

objednávka

16.10.2014

125.

Orange Slovensko, a.s.

35697270

Metodova 8, 82108 Bratislava

Služby mobilnej siete

9,94 €

zmluva

20.10.2014

126.

Komunálna poisťovňa, a.s.

31595545

Horná 25, 97401 Banská Bystrica

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

95.60€

zmluva

22.10.2014

127.

Robert Vilham, RúbaniskoI/19, 98403 Lučenec

32611269

RúbaniskoI/19, 98403 Lučenec

Farebná veľkoformátová tlač

60 €

objdnávka

22.10.2014

128.

Danka Tkáčová DM-Servis

43330282

Bardejovská 642/2, 08212 Kapušany

Licenčný poplatok programu Kataster NET

34 €

zmluva

24.10.2014

129.

GEOMRAMOR s.r.o.

44155247

182, 98512 Tuhár

Dodanie piesku 0/4

446,76 €

objednávka

30.10.2014

130.

Arch-studio s.r.o.

45319014

Tomášovská 851/14, 98501 Kalinovo

Vypracovanie projektovej dokumentácie

350 €

objednávka

30.10.2014

131.

Slovanet, a.s.

00316482

Záhranícka 151, 821 08 Bratislava 2

Dodanie a montáž infraštruktúry širokopásmového internetu

180 000 €

zmluva

24.11.2014

132.

DUBINET, s.r.o.

46782729

Námestie republiky 23, 98401 Lučenec

Služby internetu

20,0€

zmluva

3.11.2014

133.

Stredoslovenská energetika, a.s.

36403008

Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina

Zálohová faktúra na spotrebu el.en.

212,0€

zmluva

4.11.2014

134.

Stredoslovenská energetika, a.s.

36403008

Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina

Zálohová faktúra na spotrebu el.en.

6,0€

zmluva

4.11.2014

135.

Rada pre R a TV

-

-

-

4,65€

zmluva

4.11.2014

136.

KEO, s.r.o.

36739464

Poľná151/75, 99106 Záhorce

Ročná licencia KEO WIN 2015

244,17€

zmluva

6.11.2014

137.

BB regionálna správa ciest, a.s.

36836567

Vajanského 857, 98401 Lučenec

Nakladanie, preprava, vykladanie

165,11€

objednávka

7.11.2014

138.

MK STAV s.r.o.

46071385

Adyho 2/2935, 98401 Lučenec

Stavebné práce

2 653,44 €

objednávika

9.11.2014

139.

MEPOS, s.r.o.

31595758

Fiľakovská cesta, 98401 Lučenec

Vývoz VOK za okt. 2014

273,33 €

zmluva

10.11.2014

140.

MEPOS, s.r.o.

31595758

Fiľakovská cesta, 98401 Lučenec

Vývoz KO a TO za okt. 2014

244,83 €

zmluva

10.11.2014

141.

Slovak Telekom, a.s.

35763469

Bajkalská 28, 81762 Bratislava

Služby pevnej siete

35,99€

zmluva

12.11.2014

142.

O2 Slovakia,s.r.o.

35848863

Einsteinova 24, 85101 Bratislava

Služby mobilnej siete

0,32€

zmluva

10.11.2014

143.

Martinus.sk, s.r.o.

36440531

M.R.Štefánika 58, 03601 Martin

Dodávka kníh

42,70€

objednávka

12.11.2014

144.

Robert Vilham

32611269

Rúbanisko I/19, 98403 Lučenec

Štátny znak 40x50cm

10 €

objednávka

13.11.2014

145.

Dana Číkošová

37107054

Jánošíkova 4, 98401 Lučenec

Dodanie stravy

58,80€

objednávka

15.11.2014

146.

Orange Slovensko, a.s.

35697270

Metodova 8, 82108 Bratislava

Služby mobilnej siete

42,17€

zmluva

13.11.2014

147.

Edison SK s.r.o.

46694447

Prešovská 537, Vranov nad Topľou

Veselé vianoce v rámiku

206€

objednávka

21.11.2014

148.

Marcela Kavalková Faturová FIRE system

41827449

Nižná Korňa 501, 02321 Korňa

Uzatvárací ventil

15,10€

objednávka

21.11.2014

149.

Jana Baranová

37892452

Janka Kráľa 678/18, Divín

Dodávka tovaru

326,02€

objednávka

24.10.2014

150.

Inprost s.r.o.

31363091

Smrečianska 29, Bratislava

Obecné noviny 2015

67,60€

objednávka

1.12.2014

151.

Združenie miest a obcí SLovenska

00584614

Bezručova 9, 81109 Bratislava

Členský príspevok

61,05€

zmluva

1.12.2014

152.

DUBINET, s.r.o.

46782729

Námestie republiky 23, 98401 Lučenec

Služby internetu

20,0€

zmluva

1.12.2014

153.

VAŠA Slovensko s.r.o.

35683813

Račianske mýto 1/B, 83102 Bratislava

Stravný lístok 4€

479,20€

objednávka

2.12.2014

154.

Ekmed s.r.o.

 

Kalajova 1615/12, 98601 Fiľakovo

Vypracovanie posudkov

47,79€

objednávka

5.12.2014

155.

Slovak Telekom, a.s.

35763469

Bajkalská 28, 81762 Bratislava

Služby pevnej siete

35,99€

zmluva

8.12.2014

156.

MEPOS, s.r.o.

31595758

Fiľakovská cesta, 98401 Lučenec

Vývoz KO a TO za nov. 2014

140,45€

zmluva

8.12.2014

157.

Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Pt

35679361

Železničná 489, 987 01 Poltár

Vývoz kontajnera

147,40€

objednávka

8.12.2014

158.

Petit Press. a.s.

35790253

Lazaretská 12, 81108 Bratislava

MY Novohraske n.

25€

objednávka

4.12.2014

159.

Stredoslovenská energetika, a.s.

36403008

Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina

Zálohová faktúra na spotrebu el.en.

212,0€

zmluva

4.12.2014

160.

Stredoslovenská energetika, a.s.

36403008

Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina

Zálohová faktúra na spotrebu el.en.

6,0€

zmluva

4.12.2014

161.

Rada pre R a TV

-

-

-

4,65€

zmluva

4.12.2014

162..

O2 Slovakia,s.r.o.

35848863

Einsteinova 24, 85101 Bratislava

Služby mobilnej siete

0,6€

zmluva

10.12.2014

163.

Orange Slovensko, a.s.

35697270

Metodova 8, 82108 Bratislava

Služby mobilnej siete

41,99€

zmluva

22.12.2014

164.

Ing. Ľudovít Vician

40711820

M.R. Štefánika 157/45, Považská Bystrica

Audit účtovnej zácierky za rok 2013

330€

zmluva

22.12.2014

165.

MEPOS, s.r.o.

31595758

Fiľakovská cesta, 98401 Lučenec

Vývoz KO a TO za dec 2014

170,80€

zmluva

31.12.2014

166.

Slovak Telekom, a.s.

35763469

Bajkalská 28, 81762 Bratislava

Služby pevnej siete

35,99€

zmluva

7.1.2015

167.

O2 Slovakia,s.r.o.

35848863

Einsteinova 24, 85101 Bratislava

Služby mobilnej siete

0,18€

zmluva

9.1.2015

168.

Stredoslovenská energetika, a.s.

36403008

Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina

Zálohová faktúra na spotrebu el.en.

83,95€

zmluva

19.1.2015

169.

Stredoslovenská energetika, a.s.

36403008

Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina

Zálohová faktúra na spotrebu el.en.

232,95€

zmluva

31.12.2014

170.

Stredoslovenská energetika, a.s.

36403008

Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina

Zálohová faktúra na spotrebu el.en.

4,40€

zmluva

13.1.2015

171.

Stredoslovenská energetika, a.s.

36403008

Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina

Zálohová faktúra na spotrebu el.en.

214,96€

zmluva

19.1.2015

172.

Stredoslovenská energetika, a.s.

36403008

Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina

Zálohová faktúra na spotrebu el.en.

519,96€

zmluva

21.1.2015

 

Štvrtok, 23. Máj 2019
18:52:45