Faktúry Obce Tuhár za rok 2012

Poradové

číslo

Dodávateľ

IČO

Adresa

Obsah

plnenia

Faktúrovaná

cena

V zmysle zmluvy/

objednávky

Doručené

dňa

1.

Rada pre TV a rozhlas. vysielanie

-

-

-

4,65€

zmluva

 

5.1.2012

2.

Stredoslovenská energetika

36403008

Pri Rajčianke 8591/48, Žilina

Zálohová faktúra na spotrebu el.en.

44€

zmluva

5.1.2012

3.

Stredoslovenská energetika

36403008

Pri Rajčianke 8591/48, Žilina

Zálohová faktúra na spotrebu el.en.

247€

zmluva

5.1.2012

4.

Dušan Biroščák

41244869

Ľ.Štúra 1253/4, 98401 Lučenec

Služby internetu za mesiac december 2011

13€

zmluva

9.1.2012

5.

Slovak Telekom, a.s.

35763469

Karadžičova 10, 82513 Bratislava

Služby pevnej siete

25,79€

zmluva

10.1.2012

6.

Telefónica Slovakia, s.r.o.

35848863

Einsteinova 24, 85101 Bratislava

Faktúra za poskytnuté služby

52,40€

zmluva

11.1.2012

7.

Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z.

35790253

Lazaretská 12, Bratislava, 81108

Cena za inzerciu č. TP2316025

52,80€

objednávka

11.1.2012

8.

KEO, s.r.o.

36739464

Poľná, 99106 Záhorce

Aktualizácia programu KEO

13,42€

objednávka

16.1.2012

9.

Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.

 

31592503

Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina1

Predplatné Finančný spravodajca, ročník 2011

21,19€

objednávka

17.1.2012

10.

Stredoslovenská energetika

36403008

Pri Rajčianke 8591/48, Žilina

Zálohová faktúra na spotrebu el.en.

247€

zmluva

2.2.2012

11.

Stredoslovenská energetika

36403008

Pri Rajčianke 8591/48, Žilina

Zálohová faktúra na spotrebu el.en.

44€

zmluva

2.2.2012

12.

Rada pre TV a rozhl.vysielanie

-

-

-

4,65€

zmluva

2.2.2012

13.

MEPOS, s.r.o.

31595758

Fiľakovská cesta, 98401 Lučenec

Vývoz ZKO a SZ za obdobie január 2012

210,06€

zmluva

2.2.2012

14.

Dušan Biroščák

41244869

Ľ.Štúra 1253/4, 98401 Lučenec

Služby internetu za mesiac január 2012

13€

zmluva

9.2.2012

15.

VILOS s.r.o.

36032522

Kriváň 347, 96204 Kriváň

Hnedé uhlie KB 40,70q a dovozné

621,64€

Objednávka

15.2.2012

16.

Telefónica Slovakia, s.r.o.

35848863

Einsteinova 24, 85101 Bratislava

Faktúra za poskytnuté služby

38,60€

Zmluva

16.2.2012

17.

MEPOS, s.r.o.

31595758

Fiľakovská cesta, 98401 Lučenec

Vývoz ZKO a SZ za obdobie február 2012

182,42€

zmluva

17.2.2012

18.

Komunálna poisťovňa, a.s.

31595545

Štefánikova 17, 81105 Bratislava

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

65€

zmluva

20.2.2012

19.

Slovenská pošta, a.s.

36631124

Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica 1

Zoznam poštových poukazov na účet

12,51€

objednávka

21.2:2012

20.

KEO, s.r.o.

36739464

Poľná, 99106 Záhorce

Doplatok pre KEO WIN

23,88€

objednávka

28.2.2012

21.

Stredoslovenská energetika, a.s.

36403008

Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina

Zálohová faktúra na spotrebu el.en.

44€

zmluva

2.3.2012

22.

Rada pre TV a rozhlas.vysielanie

-

-

-

4,65€

zmluva

5.3.2012

23.

Stredoslovenská energetika, a.s.

36403008

Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina

Zálohová faktúra na spotrebu el.en.

247€

zmluva

5.3.2012

24.

CBS,spol. s.r.o.

36754749

Kynceľová 54, 97401 Banská Bystrica

Prezentácia v maľovanej mape regiónu Novohrad, dokúpenie máp

167,40€

objednávka

5.3.2012

25.

Dušan Biroščák

41244869

Ľ.Štúra 1253/4, 98401 Lučenec

Služby internetu za mesiac február 2012

13€

zmluva

5.3.2012

26.

Signo, s.r.o.

43930824

Tatranská cesta 68, 034 01 Ružomberok

Faktúra za zástavy SR na voľby do NRSR

11,40€

objednávka

7.3.2012

27.

Slovak Telekom, a.s.

35763469

Karadžičova 10, 82513 Bratislava

Služby pevnej siete

23,41€

zmluva

7.3.2012

28.

Dana Číkošová

37107054

Jánošíkova 4, 98401 Lučenec

Strava pre volebnú komisiu dňa 10.3.2012

114,40€

objednávka

10.3.2012

29.

Telefónica Slovakia, s.r.o.

35848863

Einsteinova 24, 85101 Bratislava

Faktúra za poskytnuté služby

24,90€

zmluva

13.3.2012

30.

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

00178454

Rastislavova 3, 82108 Bratislava 2

Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel

32,40€

zmluva

26.3.2012

31.

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

00178454

Rastislavova 3, 82108 Bratislava 2

Neoprávnené použitie hudobných diel bez licencie SOZA

39€

zmluva

26.3.2012

32.

Milan Paprčka- CAAOVIA BOOKS

35493364

Kynceľova 54, 97401 Banská Bystrica

Fotografovanie obce

50€ 1.platba

objednávka

31.3.2012

33.

Milan Paprčka- CAAOVIA BOOKS

35493364

Kynceľova 54, 97401 Banská Bystrica

Fotografovanie obce

50€2.platba

objednávka

1.4.2012

34.

MEPOS, s.r.o.

31595758

Fiľakovská cesta, 98401 Lučenec

Vývoz ZKO a SZ za obdobie marec 2012

206,38€

zmluva

2.4.2012

35.

Stredoslovenská energetika, a.s.

36403008

Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina

Zálohová faktúra za spotrebu el.en.

247€

zmluva

2.4.2012

36.

Rada pre TV a rozhlas.vysielanie

-

-

-

4,65€

zmluva

2.4.2012

37.

Občianske združenie Partnerstvo

37999290

Svätoplukova 2, 98401 Lučenec

Konzultácie k projektovým výzvam

33€

objednávka

10.4.2012

38.

STAZA, s.r.o.

36714283

98512 Tuhár 134

Údržba komunikácií v zimnej sezóne 2012

115€

zmluva

10.4.2012

39.

Dušan Biroščák

41244869

Ľ.Štúra 1253/4, 98401 Lučenec

Služby internetu za mesiac marec 2012

13€

zmluva

10.4.2012

40.

Slovak Telekom, a.s.

35763469

Karadžičova 10, 82513 Bratislava

Služby pevnej siete

40,08€

zmluva

11.4.2012

41.

Telefónica Slovakia, s.r.o.

35848863

Einsteinova 24, 85101 Bratislava

Faktúra za poskytnuté služby

28,78€

zmluva

12.4.2012

42.

KEO, s.r.o.

36739464

Poľná, 99106 Záhorce

Aktualizácie programu Keo prostredníctvom CD nosiča

13,42€

objednávka

12.4.2012

43.

Stredoslovenská energetika, a.s.

36403008

Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina

Výmena merania NN

42,85€

objednávka

17.4.2012

44.

 Ing.Radoslava Slobodníková

44828217

98556 Gregorova Vieska 73

Projektová dokumentácia stavby- Rekonštrukcia budovy ZŠ a MŠ na kult.-spol. centrum

2000€

objednávka

19.4.2012

45.

MEPOS, s.r.o.

31595758

Fiľakovská cesta, 98401 Lučenec

Vývoz ZKO a SZ za obdobie apríl 2012

199,02€

zmluva

24.4.2012

46.

Dušan Biroščák

41244869

Ľ.Štúra 1253/4, 98401 Lučenec

Služby internetu za mesiac apríl 2012

13€

zmluva

4.5.2012

47.

Stredoslovenská energetika, a.s.

36403008

Pri Rajčianke 8591/48, Žilina

Zálohová faktúra za spotrebu el.en.

233€

zmluva

4.5.2012

48.

Stredoslovenská energetika, a.s.

36403008

Pri Rajčianke 8591/48, Žilina

Zálohová faktúra za spotrebu el.en.

25€

zmluva

4.5.2012

49.

Rada pre TV a rozhlas.vysielanie

-

-

-

4,65€

zmluva

4.5.2012

50.

Slovak Telekom, a.s.

35763469

Karadžičova 10, 82513 Bratislava

Služby pevnej siete

25,79€

zmluva

10.5.2012

51.

Komunálna poisťovnňa, a.s.

31595545

Štefánikova 17, 81105 Bratislava

Združené poistenie majetku

631,19€

zmluva

18.5.2012

52.

Mountfield SK, s.r.o.

36377147

Červenej armády 1, 03601 Martin

Krovinorez OM 753T, popruh, sada kotúčov, olej, mazivo

417.40€

objednávka

25.5.2012

53.

Komunálna poisťovňa, a.s.

31595545

Štefánikova 17, 81105 Bratislava

Združené poistenie majetku

77,84€

zmluva

31.5.2012

54.

Dušan Biroščák

41244869

Ľ.Štúra 1253/4, 98401 Lučenec

Služby internetu za mesiac máj 2012

13€

zmluva

1.6.2012

55.

Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z.

35790253

Lazaretská 12, 81106 Bratislava

Inzercia TP2316423/001 28.5.2012 Pondelok

13€

objednávka

1.6.2012

56.

MEPOS, s.r.o.

31595758

Fiľakovská cesta, 98401 Lučenec

Vývoz ZKO a SZ za obdobie máj 2012

221,12€

zmluva

4.6.2012

57.

MEPOS, s.r.o.

31595758

Fiľakovská cesta, 98401 Lučenec

Vývoz VOK za obdobie máj 2012

161,42€

zmluva

4.6.2012

58.

Rada pre TV a rozhl.vysielanie

-

-

-

4,65€

zmluva

4.6.2012

59.

Stredoslovenská energetika

36403008

Pri Rajčianke 8591/48, Žilina

Zálohová faktúra za spotrebu el.en.

25€

zmluva

4.6.2012

60.

Stredoslovenská energetika

36403008

Pri Rajčianke 8591/48, Žilina

Zálohová faktúra za spotrebu el.en.

233€

zmluva

4.6.2012

61.

OMEGA-Lc, s.r.o.

31684262

Čajkovského 8, 98401 Lučenec

Štrkopiesok prem.0-22, dopravné

124,34€

objednávka

6.6.2012

62.

Ing. Radoslava Slobodníková

44828217

98556 Gregorova Vieska 73

Projektová dokumentácia stavby- prístrešok za obecným úrDOM č.01

50€

objednávka

6.6.2012

63.

Ing. Radoslava Slobodníková

44828217

98556 Gregorova Vieska 73

Projektová dokumentácia stavby- prístrešok za obecným úrDOM č.02

50€

objednávka

6.6.2012

64.

Ing. Radoslava Slobodníková

44828217

98556 Gregorova Vieska 73

Projektová dokumentácia stavby-rekonštrukcia autobusovej zastávky

100€

objednávka

6.6.2012

65.

Telefónica Slovakia, s.r.o.

35848863

Einsteinova 24, 85101 Bratislava

Faktúra za poskytnuté služby

47,61€

zmluva

14.6.2012

66.

VAŠA Slovensko, s.r.o.

35683813

Račianske mýto 1/B, 83102 Bratislava

Odobraté stravné lístky

624,24€

objednávka

15.6.2012

67.

MEPOS, s.r.o.

31595758

Fiľakovská cesta, 98401 Lučenec

Vývoz ZKO a SZ za obdobie jún 2012

324,32€

zmluva

3.7.2012

68.

Dušan Biroščák

41244869

Ľ.Štúra 1253/4, 98401 Lučenec

Služby internetu za mesiac jún 2012

13€

zmluva

3.7.2012

69.

Rada pre Tv a rozhlas. vysielanie

-

-

-

4,65€

zmluva

3.7.212

70.

Stredoslovenská energetika, a.s.

36403008

Pri Rajčianke 8591/48, Žilina

Zálohová faktúra za spotrebu el.en.

25€

zmluva

3.7.2012

71.

Stredoslovenská energetika, a.s.

36403008

Pri Rajčianke 8591/48, Žilina

Zálohová faktúra za spotrebu el.en.

233€

zmluva

3.7.2012

72.

Slovak Telekom, a.s.

35763469

Karadžičova 10, 82513 Bratislava

Služby pevnej siete

30,26€

zmluva

11.7.2012

73.

KEO, s.r.o.

36739464

Poľná, 99106 Záhorce

Aktualizácie nosičom programu KEO

13,42€

objednávka

12.7.2012

74.

Telefónica Slovakia, s.r.o.

35848863

Einsteinova 24, 85101 Bratislava

Faktúra za poskytnuté služby

17,70€

zmluva

12.7.2012

75.

Viktória-Hámor, s.r.o.

31698948

Šugovská dolina č.10, 04425 Medzev

Struna do kosačky 2,4mm, 2,7nn, 3,0mm

87€

objednávka

12.7.2012

76.

Milan Paprčka- CAAOVIA BOOKS

35493364

Kynceľova 54, 97401 Banská Bystrica

Fotografovanie obce 2.časť platby

49€

objednávka

20.7.2012

77.

MEPOS, s.r.o.

31595758

Fiľakovská cesta, 98401 Lučenec

Vývoz ZKO a SZ za obdobie júl 2012

265,35€

zmluva

31.7.2012

78.

Dušan Biroščák

41244869

Ľ.Štúra 1253/4, 98401 Lučenec

Služby internetu za mesiac júl 2012

13€

zmluva

1.8.2012

79.

Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z.

35790253

Sládkovičova 1, 94901 Nitra

Novohradské noviny 23.7.2012- 300ks

108€

objednávka

3.8.2012

80.

Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.

 

31592503

Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina1

Preddavok na Finančného spravodajcu ročník 201š

19,98€

objednávka

3.8.2012

81.

Stredoslovenská energetika, a.s.

36403008

Pri Rajčianke 8591/48, Žilina

Zálohová faktúra za spotrebu el.en.

233€

zmluva

6.8.2012

82.

Stredoslovenská energetika, a.s.

36403008

Pri Rajčianke 8591/48, Žilina

Zálohová faktúra za spotrebu el.en.

25€

zmluva

6.8.2012

83.

Rada pre TV a rozhlas.vysielanie

-

-

-

4,65€

zmluva

6.8.2012

84.

Telefónica Slovakia, s.r.o.

35848863

Einsteinova 24, 85101 Bratislava

Faktúra za poskytnuté služby

35,54€

zmluva

9.8.2012

85.

Slovak Telekom, a.s.

35763469

Karadžičova 10, 82513 Bratislava

Služby pevnej siete

30,16€

zmluva

9.8.2012

86.

Mountfield SK, s.r.o.

36377147

Červenej armády 1, 03601 Martin

Lanovod pojazdu 1CT08084

5,55€

objednávka

14.8.2012

87.

Mountfield SK, s.r.o.

36377147

Červenej armády 1, 03601 Martin

Zotrvačník, dem.opr.štart.mech., brúsenie reťaze, mazacie a čistiace prostr.

75,20€

objednávka

23.8.2012

88.

Komunálna poisťovňa, a.s.

31595545

Štefánikova 17, 81105 Bratislava

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

90€

zmluva

27.8.2012

89.

Komunálna poisťovňa, a.s.

31595545

Štefánikova 17, 81105 Bratislava

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

90€

zmluva

27.8.2012

90.

MEPOS, s.r.o.

31595758

Fiľakovská cesta, 98401 Lučenec

Vývoz ZKO a SZ za obdobie august 2012

272,73€

zmluva

31.8.2012

91.

Rada pre TV a rozhlas.vysielanie

-

-

-

4,65€

zmluva

3.9.2012

92.

Stredoslovenská energetika, a.s.

36403008

Pri Rajčianke 8591/48, Žilina

Zálohová faktúra za spotrebu el.en.

25€

zmluva

3.9.2012

93.

Stredoslovenská energetika, a.s.

36403008

Pri Rajčianke 8591/48, Žilina

Zálohová faktúra za spotrebu el.en.

233€

zmluva

3.9.2012

94.

Slovak Telekom, a.s.

35763469

Karadžičova 10, 82513 Bratislava

Služby pevnej siete

32,32€

zmluva

10.9.2012

95.

Dušan Biroščák

41244869

Ľ.Štúra 1253/4, 98401 Lučenec

Služby internetu za mesiac august 2012

13€

zmluva

13.9.2012

96.

Telefónica Slovakia, s.r.o.

35848863

Einsteinova 24, 85101 Bratislava

Faktúra za poskytnuté služby

29,50€

zmluva

14.9.2012

97.

DUBINET s.r.o.

46782729

Námestie republiky 23, 98401 Lučenec

Služby internetu za mesiac september 2012

13€

zmluva

1.10.2012

98.

MEPOS, s.r.o.

31595758

Fiľakovská cesta, 98401 Lučenec

Vývoz ZKO a SZ za obdobie september 2012

230,34€

zmluva

5.10.2012

99.

Rada pre Tv a rozhlas.vysielanie

-

-

-

4,65€

zmluva

5.10.2012

100.

Komunálna poisťovňa, a.s.

31595545

Štefánikova 17, 81105 Bratislava

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

14€

zmluva

8.10.2012

101.

Slovak Telekom, a.s.

35763469

Karadžičova 10, 82513 Bratislava

Služby pevnej siete

30,91€

zmluva

9.10.2012

102.

Telefónica Slovakia, s.r.o.

35848863

Einsteinova 24, 85101 Bratislava

Faktúra za poskytnuté služby

19,81€

zmluva

11.10.2012

103.

VAŠA Slovensko, s.r.o.

35683813

Račianske mýto 1/B, 83102 Bratislava

Odobraté stravné lístky

707,12€

objednávka

26.10.2012

104.

Tibor Varga TSV Papier

32627211

Adyho 14, 98401 Lučenec

Kancelársky papier, servítky, bal.papier, krepový papier, toaletný p., utierky, lepiaca páska...

44,95€

objednávka

22.10.2012

105.

Komunálna poisťovňa, a.s.

31595545

Štefánikova 17, 81105 Bratislava

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

92€

zmluva

24.10.2012

106.

JUDr. Ondrej Szilágyi- advokát

37998528

Haličská cesta 3200, 98491 Lučenec

Odmena za poskytnuté služby vo veci Dohody o ukončení zmluvy o dielo so zhotoviteľom EKOSTAVBA s.r.o. Lučenec

800€

objednávka

26.10.2012

107.

KEO, s.r.o.

36739464

Poľná, 99106 Záhorce

Účastnícky poplatok za školenie KEO

98€

objednávka

31.10.2012

108.

Stredoslovenská energetika, a.s.

36403008

Pri Rajčianke 8591/48, Žilina

Zálohová faktúra za spotrebu el.en.

25€

zmluva

5.11.2012

109.

Rada pre TV a rozhlas.vysielanie

-

-

-

4,65€

zmluva

5.11.2012

110.

Stredoslovenská energetika, a.s.

36403008

Pri Rajčianke 8591/48, Žilina

Zálohová faktúra za spotrebu el.en.

233€

zmluva

6.11.2012

111.

DUBINET s.r.o.

46782729

Námestie republiky 23, 98401 Lučenec

Služby internetu za mesiac október 2012

13€

zmluva

6.11.2012

112.

Slovak Telekom, a.s.

35763469

Karadžičova 10, 82513 Bratislava

Služby pevnej siete

35,30€

zmluva

7.11.2012

113.

MEPOS, s.r.o.

31595758

Fiľakovská cesta, 98401 Lučenec

Vývoz ZKO a SZ za obdobie október 2012

355,64€

zmluva

8.11.2012

114.

Lukastav- Ľubomír Kajba

43306586

Lupoč 80, 98511 Halič

Výmena okien podľa súpisu vykonaných prác

1291€

objednávka

12.11.2012

115.

NORAMI s.r.o.

36402796

Garbiarska 2032, 03101 Liptovský Mikuláš

Tlač knihy názov Robotnica na poslednú chvíľu, autorka Hanka Košková

50€

objednávka

14.11.2012

116.

SARA SK-EU s.r.o.

36632988

98555 Podrečany,227

Hnedé uhlie

897,82€

objednávka

14.11.2012

117.

Telefónica Slovakia, s.r.o.

35848863

Einsteinova 24, 85101 Bratislava

Faktúra za poskytnuté služby

27,72€

zmluva

15.11.2012

118.

FLORIAN, s.r.o.

36427969

Priekopská 26, 03608 Martin

Oprava požiarnej striekačky

700€

objednávka

16.11.2012

119.

MEDIATEL spol. s.r.o.

35859415

Miletičova 21, 82108 Bratislava

Online balíček BASIC

93,60€

objednávka

28.11.2012

120.

KEO, s.r.o.

36739464

Poľná, 99106 Záhorce

Udržiavací poplatok programu KEO DOS a ročná licencia programu KEO WIN  na rok 2013

140,49€

objednávka

31.11:2012

121.

Rada pre TV a rozhlas.vysielanie

-

-

-

4,65€

zmluva

3.12.2012

122.

Stredoslovenská energetika, a.s.

36403008

Pri Rajčianke 8591/48, Žilina

Zálohová faktúra za spotrebu el.en.

25€

zmluva

3.12.2012

123.

Stredoslovenská energetika, a.s.

36403008

Pri Rajčianke 8591/48, Žilina

Zálohová faktúra za spotrebu el.en.

233€

zmluva

3.12.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Štvrtok, 23. Máj 2019
18:45:03