Oznamy úradnej tabule obce Tuhár    vlajka

--------------------------------------------------------------------

VÝSLEDKY KOMUNÁLNYCH VOLIEB

V OBCI TUHÁR KONANÝCH DŇA 10. 11. 2018

 

Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov                         304

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní                           140

 

Za starostu obce Tuhár bol zvolený:

Bc. Peter Čeman, Tuhár 2                                                               125 hlasov

 

Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení:

Anna Čemanová, Tuhár č. 80                                                           98 hlasov

Juraj Haško, Tuhár č. 111                                                                98 hlasov

Miroslav Čeman, Tuhár č. 71                                                            86 hlasov

Marian Haško, Tuhár č. 146                                                              81 hlasov

Václav Svorad, Tuhár č. 76                                                               80 hlasov

 

Kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov:

Karol Oravec, Tuhár č. 44                                                                59 hlasov

Ivana Kelementová, Tuhár č. 83                                                      56 hlasov

Katarína Čemanová, Tuhár č. 34                                                     42 hlasov

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

zverejnené 25.10.2018

 Výzva na predkladanie ponúk  000004

 

 súťažné podklady a podmienky

výzva na predkaldanie ponúk

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Zverejnené 2.10.2018

 

Výzva na predkladanie ponúk 000003

Súťažné podkaldy:

 

Výzva na predkaldanie ponúk na zákazky z nízkou hodnotou

 

Súťažné podklady a podmienky na Rekonštrukciu budovy materskej a ZŠ v obci Tuhár na Domov sociálnych služieb Tuhár

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

21.8.2018

Obec Tuhár Vám oznamuje, že voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú 10.novembra 2018.

Mailová adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie v obci Tuhár  je obecnyurad@tuhar.sk .

Zapisovateľka miestnej voelbnej komisie  v obci Tuhár je:

Helena Hustinová

Obecný úrad Tuhár 56, 985 12 Tuhár, tel.číslo: 047/43 77 621

 

7.8.2018

Informácie pre voliča ku komunálnym voľbám 2018-2020-  odkaz pre voliča

oznámenie o určení počtu poslancov a volebného obvodu - odkaz oznámenie

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

https://mynovohrad.sme.sk/c/20758262/jana-martinska-bez-sportu-by-bol-moj-zivot-prazdny.html?ref=njctse

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

https://mynovohrad.sme.sk/c/20733375/v-nevelkej-obci-sa-chystaju-prepisat-historiu.html?ref=njctse

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Tuhár

V obci Tuhár sa realizovala v decembri 2015  rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia, kde bolo vymenených a doplnených 81 kvalitných led lámp verejného osvetlenia, výložníky, káble verejného osvetlenia a rozvodná skriňa.

Tento projekt bol podporený Ministerstvom hospodárstva SR ako riadiacim orgánom pre Operačný program Konkurencia schopnosť a hospodársky rast kód výzvy KaHR-22VS-1501, na základe žiadosti o nenávratný finančný príspevok  od Obce Tuhár.

Výška schválenej dotácie bola 69 511,49 eur

 

Termín realizácie: 06/2015 - 12/2015

 

publicita informačná tabuľka

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zvýšenie bezpečnosti občanov a majetku v obci Tuhár

Cieľom tohto projektu bolo zvýšiť bezpečnosť občanov a majetku obce Tuhár. Nainštalovali sme kamerový systém, ktorý bude zaznamenávať pohyb cudzích osôb v blízkosti obecného úradu a domu smútku ( cintorína). Celkovo je nainštalovaných 6 kamier v HD kvalite a je zabezpečené nepretržité nahrávanie.  Aktivita bola realizovaná ako prevencia pred kriminalitou a možnou škodou na majetku obce a občanov a tiež ochranu občanov. Proejkt sa realizoval v októbri 2015. 

 

Výška schválenej dotácie bola 3000,- eur

 

"Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality".

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

 

-  propagácia Zvýšenie bezpečnsoti občanov a majetku v obci Tuhár 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Nedeľa, 18. November 2018
08:39:00